Croatian(HR)English (United Kingdom)

Luka Ilić Oriovčanin

memorandum

Dr. sc. Jozo Marević:

LUKA ILIĆ ORIOVČANIN

Oriovac, 15. X. 1817. - Novska, 4. II. 1878.

 

Svećenik

arheolog

etnolog

muzikolog

konzervator

povjesnik

numizmatik

pjesnik

novinar

 

U povodu njegove 200-te godišnjice rođenja Novljansko akademsko društvo i Poglavarstvo grada Novske organiziraju znanstveni simpozij

 

Kulturološki, sociološki, politički i religijski učinci

djelovanja Luke Ilića Oriovčanina na Novsku i

Zapadnu Slavoniju

 

Suorganizator:   Matica hrvatska u Novskoj, ...

Pokroviteljstvo: HAZU

 

K r a t k o   o b r a z l o ž e n j e

L. I. Oriovčanin: smatra se utemeljiteljem hrvatske etnografije 

(Narodni slavonski običaji i sigre, Slavonske varoške pjesme, Starožitnosti  kraljevstva Slavonije, Slavonske napitnice); plodnim pjesnikom junačke narodne, varoške i bećarske pjesme; poznatim numizmatičarem (originalna djela: Uputjenje u penezoslovlje iliti Numizmatiku, Dalmatinsko penezoslovlje, broj njegovih pronađenih kovanica zaokružen je na 3 333 primjerka).   

 

Kao dopisnik/stručni suradnik surađivao je višejezično gotovo u svim stručnim i znanstvenim časopisima, u narodnima poglavito, od Zagreba do Beča, od Budimpešte do Pančeva (Glasonoša, Neven, Slavonac, Naše gore list, Pozor, Katolički list, ...). Dao je osnove za proučavanje i zaštitu spomenika u Hrvatskoj. Prvi je dokumentirao narodne običaje, kulturnu baštinu, spomenike po Slavoniji.

 

Da bi sagledao svestranu i značajnu ulogu Luke Ilića Oriovčanina u povijesti Hrvatske 19. st., napose Slavonije, da bi pridonio istinskom vrednovanju njegova sveukupnog opusa, simpozij će želi dati odgovore po temama:

 

   - Utjecaji koji su potaknuli Luku Ilića na proučavanje, istraživanje i

      opisivanje kulturne baštine

   -  Zanimanje Luke Ilića za starine, stare zidine i ruševina

   -  Arheološka istraživanja Luke Ilića po brdima, uzvisinama Banata  

   -  Proučavanje političkog i socijalnog stanja u Vojnoj krajini i odnos

      Luke Ilića prema tom pitanju 

   -  Korespondencija Luke Ilića Oriovčanina

   -  Suradnja s ilircima

   -  Jezik Luke Ilića Oriovčanina s posebnim obzirom na njegov      

      pjesnički izričaj

   -  Junačke pjesme Luke Ilića Oriovčanina

   -  Narodni običaji u Novskoj i njenoj okolici u doba Luke Ilića

   -  Pastirsko i kulturološko djelovanje Luke Ilića u župi Novska

   -  Mitologija (bajoslovlje) u djelima Luke Ilića

   -  Slavonsko selo u zbilji 19. st. i u djelima Luke Ilića

   -  Ostavština Luke Ilića u HAZU, Hrvatskom državnom arhivu,

       u pokrajinskim arhivima kao izvor za istraživanje, proučavanje

       i vrednovanje njegovih djela i njegove uloge u kulturnom životu

       Slavonije

   -  . . .

 

U Vel. Gorici, 12. rujna 2017.

 

Za web stranicu pripremio mr. sc. Ivan Medarac